Välkommen till Tenala Ungdomsförenings hemsida!
Tenala Ungdomsförening är en över 110 år gammal förening och har således en otrolig historia, att få den att rymmas här går inte, men den informationen går att få tag på via styrelsen.

Ta gärna kontakt!
Vi finns även på

 

 

Tenala ungdomsförening rf

Medlemsbrev - hösten 2021

 

Bygdegården och föreningens verksamhetskalender har ekat tom största delen av coronapandemin. Vi är glada att vi under våren och hösten 2020 åtminstone kunde erbjuda er teater samt barngruppen “Tif & Tuf” i den utsträckning situationen tillät.

Efter en oviss tid gäller det nu att tänka positivt och hoppas på en mer möjlig höst och en nystart för 2022.

 

Föreningen står dock i ett olyckligt läge, som vi är långt ifrån ensamma om. Färre medlemmar, färre frivilliga som hjälper till vid olika evenemangoch den krassa verkligheten att det har redan i flera års tid varit svårt att rekrytera styrelsemedlemmar. Inför 2022 står föreningen utan en fulltalig styrelse vilket i förlängningen kan betyda att föreningen tvingas att läggas ner. Vi vädjar därför till var och en  - Hjälp oss hålla föreningen vid liv!

 

En nedläggning av föreningen skulle innebära att Bygdegården som mötesplats skulle upphöra, likaså teaterföreställningar i föreningens regi. Under åren har vi ordnat  bl.a. barngrupper, läger, discon, ungdomskvällar, julmarknader och fester. Alla de frivilliga inom föreningens olika sektioner har bidragit till att “det är betär i Tenala”.

 

Tenala med omnejd har många barn och ungdomar och det skulle vara en tragedi att behöva gräva ner en förening som har en långt gående historia, ett stort värde och gott om potential att erbjuda byborna, barn, unga och familjer olika mötesplatser. I föreningsarbetet har Du möjligheten att göra vardagen för invånarna i Tenala “lite betär”. Vi hoppas med detta upprop att var och en som läser detta funderar hur just Du kunde bidra så att föreningen får en fortsättning. Genom en gemensam insats vet jag att vi tillsammans kan hitta personer som kan axla en styrelseroll, frivilliga att bidra till att det händer i byn och hämta ny energi till föreningen.

 

Kom med och håll föreningen vid liv! Ta så fort som möjligt kontakt med ordförande Kia Elenius per epost kia.elenius@gmail.com eller telefon 0440150054 så att vi vid föreningens höstmöte måndagen den 25.10 kl. 19 på Bygdegården kan välja en ny styrelse.

Medlemsavgift 2021

Välkommen med i Tuf! Genom att betala medlemsavgiften understöder du föreningens verksamhet! Visste du  t.ex. att en del bidrag  beviljas beroende på hur många medlemmar vi har?

 

5€ för 0-15 år, 7€ för över 15 år eller 20€/ familj.

Kontonr.: FI67 4055 5840 0025 91

Skriv ert namn och födelseår, samt epost eller telefonnummer som meddelande

TACK!

 

Bygdegården är fiberuppkopplad!

Fibernät är installerat i Bygdegården och är tillgängligt för alla hyresgäster!