Tillbaka

Köpvillkor

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till det att betalning har skett. Konsumentskyddslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter (KSL 6:16). När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts inte. Om kunden valt digitalt leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får inte användas kommersiellt.

Inställt evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedlebart kontakta TUF Teater. Vid inställt evenemang erbjuds i normala fall kunden att boka om till annat evenemang. I de fall detta inte är möjligt återbetalas biljettlikviden till kunden.

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela TUF Teater sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden inte längre rätt till återbetalning.